בדיקת האיכות של מקרקעין ,שנרכשו בשוק המשני או מקבלן

בעת קניית בית בארץ ישראל בשוק המשני, המוכר חייב לתת מידע מלא על כל הפגמים של שלו מוצעים הנכס.עם זאת, אם פגמים מזוהים על ידי הקונה לאחר השלמת העסקה , הזדקקות לבית המשפט על ידי המוכר לא ישרים תחובר עם עלויות נוספות משמעותי עבור שירותים משפטיים.הדרך הטובה ביותר כדי למזער את הסיכון לקונה העלות של תיקון או החלפה של תקלות ופגמים- לשכור מהנדס אשר יערוך סקירה מקיפה של בעלות הרכישה של נדלן.

 דבר זה נכון במיוחד בעת קניית בית בארץ ישראל. סיבה חשובה נוספת לבקש במתן שירותים כאלה היא לזהות הפרות אפשריות  חוקים ונורמות בניה, הם לעיתים קרובות הגורם בתביעות משפטיות לבעלים של המאפיין הרשויות העירוניות, עלולה לגרום אפילו הריסה.

 בנוסף, כדאי לבדוק את תוכניות העירייה  המאפיין ואובייקטים סמוכים שעשויים להשפיע על הערך של המאפיין.

 רכישת נדל ן בישראל במהלך שלב הבנייה   גם דורש ההתערבות של מהנדס מקצועית אשר ניתן לבטא דעה המוכנות של דיור עבור הפעולה לתאריך שצוין בחוזה.

בהיעדר כל פגמים, הפדמים שבו והתיקון במהלך הבנייה, פרוטוקול אישור/מסירה נדלן חייב להיות חתום על-ידי הקונה ןקבלן.אם קיימים פגמים על הקבלן מניחה את האחריות לפעול כדי לתקן אותן תוך שנה אחת לאחר הגילוי.עם זאת, בעיות המשויכים פגמים של ציוד אינסטלציה הנדסי תחבושות,הקבלן חייב לתקן, חשבונה, בתוך שנתיים לאחר ההתקנה.  ופגמים של ציוד הדוודים בתוך 3 שנים.    על פי החוק, הקבלן נדרש גם כדי לתקן הסדקים בקירות ותקרות במהלך 5 שנים.

קבלן מפטיח את המצב המתאים של קירות חיצוניים של מבנים-מעל 7 שנים .